ДЕОНТОЛОГІЯ ТА ЕТИКА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

Медична деонтологія – це сукупність етичних норм і принципів поведінки медичного працівника при виконанні своїх прфесійних обов язків.
Моральне обличчя медичної сестри формувалися і удосконалювалися впродовж багатьох сталіть залежно від політичного ладу, рівня культури, національних та релігійних традицій, а також соціально-економічних і класових відношень у країні.
Величезну роль у визначенні основних проблем медицини і як науки, і як моральної діяльності належить основоположнику наукової медицини Гіппократу.
Порушення правил деонтології може привести до винекнення такої патології як ятрогенія – психогений розлад внаслідок неправильних, необережних висловлювань або дій медичного працівника.
Тому важливим принципом є дотримування основного деонтологічного правила – не зашкодити при діагностиці або лікуванні.
Медична деонтологія тісно пов язана з медичною етикою,
Етика медичної сестри – це вчення про мораль , їх поведінку, взаємозв’язки з хворими, з колегами, із суспільством.
Складовою частиною медсестринської етики є деантологія-вчення про обов’язки медичної сестри.
Медична сестра – це особа, підготовлена за основною програмою сестринського навчання, яка має достатню кваліфікацію і право виконувати дуже відповідальну роботу із ссестринського обслуговування з метою зміцнення здоров’я, запобігання хворобам і догляду за хворими.
Основною функцією медичної сестри є догляд за хворим та виконання призначень лікаря. Високий рівень фахових знань та точність у виконанні призначень, людяність, уважність, чуйність – ці якості необхідні медичній сестрі. Останніми роками роль середнього медичного персоналу зросла.
Медична сестра має усвідомлювати свою відповідальність за життя хворого. Проте надзвичайно важливим залишається спилкування з хворим.
Жоден комп’ютер не може замінити людського слова, щирого спілкування та вчасної допомоги.
Медична сестра своїми діями, поведінкою та словом повина зробити все, щоб у хворого був оптимістичний настрій, впевненість у щвидкому одуженні. Неслід інформувати хворих про результати аналізів, висловлювати свої прогнози щодо термінів лікування, розповідати про об’єм оперативних втручань. Таке право має тільки лікар.
Високі морально-етичні принципи, чітке дотримання деонтологічних норм медичними сестрами мають величезне значення для ефективного лікування хворих.

,Головна медична сестра МДП № 3 Ткаченко О.І.